Czym jest audyt wewnetrzny

Tematem, którym pragnęłabym się dziś zająć jest audyt projektów unijnych. Jest to pojęcie bardzo rozległe, dlatego skupię się przede wszystkim na audycie zewnętrznym, jaki wykonać mogłaby fuda.com.pl . Tego rodzaju badanie zależy od sporej ilości elementów, do których można zaliczyć głównie:
- wartość projektu,
- kapitał, z jakiego będzie wdrożony,
- województwo, w jakim nastąpi realizacja projektu. Kolosalne znaczenie mają także wytyczne określone poprzez pośredniczącą i wdrażająca instytucję. Poza tym każdy jeden audyt steruje się odmiennymi prawami, jednakże są pewne cechy ogólne, które dotyczą wszelkich projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nade wszystko audytorzy muszą przeprowadzić audyt zewnętrzny projektu w oparciu o bieżące krajowe regulaminy oraz przepisy międzynarodowe. Dlatego na ogół używanym rozwiązaniem jest kreowanie zespołów audytorskich, w skład których wchodzą wewnętrzni audytorzy, jacy trudnią się badaniem systemu kontroli oraz rzeczowych aspektów dokumentów, łącznie ze kompatybilnością z zasadami i dokumentami programowymi. W zespole powinien znaleźć się też kontroler, który zgłębia głównie finansowe atrybuty planu. Dopiero tak wypełniony audyt gwarantuje oczekiwane wyniki.

Audytorskie badanie powinno mieć głównie aspekt konsultacyjny oraz wspierający. To za jego sprawą beneficjent osiąga wiedzę na temat kompatybilności realizacji planu z krajowym jak również unijnym prawodawstwem, a także z umową, apendyksami i dokumentami programowymi. Audyt zewnętrzny projektu nie jest więc żadną kontrolą, lecz jedynie pewną podpowiedzią dla wdrażającej i pośredniczącej instytucji.